Verloskundigen Reimerswaal

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over de door ons geleverde zorg. Het is mogelijk dat bij ons niet bekend is dat je ontevreden bent en dat er sprake is van een misverstand. Erover praten kan voor beide partijen duidelijkheid verschaffen en eventueel een oplossing bieden. 
Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet heeft opgelost, bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de KNOV.

De KNOV Klachtencommissie:

  • Doet een uitspraak over de gegrondheid van de klacht
  • Kan een aanbeveling aan de verloskundige doen
  • Behandelt de klacht onafhankelijk
  • Heeft geheimhoudingsplicht
  • Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor
  • Doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding

Het adres van de Klachtencommissie is (tevens kan daar ook het klachtenreglement worden opgevraagd:

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen t.a.v. de Klachtencommissie 
Postbus 2001, 3500 GA Utrecht 
Telefoon: +31 (0)30 282 31 00
Fax: +31 (0)30 282 31 01 
E-mail: info@knov.nl


Zwangerschap

Zwangerschap

Een zwangerschap is een periode van grote lichamelijke en emotionele veranderingen. Elke vrouw ervaart deze anders.

Bevalling

Bevalling

Elke bevalling is anders en elke vrouw beleeft dit op haar eigen manier.

Kraambed

Kraambed

Het kraambed is de periode van de eerste tien dagen na de bevalling. Ook hierin begeleiden wij je de eerste dagen.

1e jaar ouders

1e jaar ouders

Het eerste jaar als ouders is intensief. Er zijn heel veel veranderingen, fijn om deze ervaringen samen met andere pas-bevallen vrouwen te delen. Dit kan één keer in de maand tijdens het Mama café

Nieuws

Nieuwe collega   •   augustus 2018

Vanaf 10 september komt Judith Groeneweg ons team versterken. Zij is al een aantal jaar werkzaam in de regio Rotterdam maar is van oorsprong zeeuwse. Jasmijn is tijdelijk afwezig. Janneke zal vanaf september minder gaan werken. Zij gaat vanaf half oktober met zwangerschapsverlof.

Centering Pregnancy   •   december 2017

Vanaf november 2017 zijn wij gestart met centering pregnancy. De medische controles (8x) worden tijdens een groepsbijeenkomst uitgevoerd. In de groep is er meer tijd voor voorlichting, educatie en uitwisselen van ervaringen. Iedere 6 weken start er een groep.

Lees nog meer nieuws

Nieuws
Anja de Putter

Anja de Putter

Marjan Lindenbergh

Marjan Lindenbergh

Jasmijn Honkoop

Jasmijn Honkoop

Agnes Reingoudt

Agnes Reingoudt

Janneke Koppejan

Janneke Koppejan

Judith Groeneweg

Judith Groeneweg

Grote avonturen

beginnen klein

Altijd bereikbaar

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Je kunt bellen naar nummer 0113-503842. Wanneer er niet opgenomen wordt, hoor je een antwoordapparaat met het nummer van de dienstdoende verloskundige. Je kunt dit altijd bellen voor het maken van een afspraak, voor vragen of voor verloskundige hulp.