Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over de door ons geleverde zorg. Het is mogelijk dat bij ons niet bekend is dat je ontevreden bent en dat er sprake is van een misverstand. Erover praten kan voor beide partijen duidelijkheid verschaffen en eventueel een oplossing bieden. 
Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet heeft opgelost, bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Klachtenregeling van de KNOV.

De KNOV Klachtenregeling:

  • Doet een uitspraak over de gegrondheid van de klacht
  • Kan een aanbeveling aan de verloskundige doen
  • Behandelt de klacht onafhankelijk
  • Heeft geheimhoudingsplicht
  • Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor
  • Doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding

Het adres van de Klachtenregeling is (tevens kan daar ook het klachtenreglement worden opgevraagd:

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen t.a.v. de Klachtenregeling
Postbus 2001, 3500 GA Utrecht 
Telefoon: +31 (0)30 282 31 00
Fax: +31 (0)30 282 31 01 
E-mail: info@knov.nl


Zwangerschap

Zwangerschap

Een zwangerschap is een periode van grote lichamelijke en emotionele veranderingen. Elke vrouw ervaart deze anders.

Bevalling

Bevalling

Elke bevalling is anders en elke vrouw beleeft dit op haar eigen manier.

Kraambed

Kraambed

Het kraambed is de periode van de eerste tien dagen na de bevalling. Ook hierin begeleiden wij je de eerste dagen.

1e jaar ouders

1e jaar ouders

Het eerste jaar als ouders is intensief. Er zijn heel veel veranderingen, fijn om deze ervaringen samen met andere pas-bevallen vrouwen te delen.

Nieuws
Bevalling in een bad
Nieuws
Anja de Putter

Anja de Putter

Marjan Lindenbergh

Marjan Lindenbergh

Jasmijn Honkoop

Jasmijn Honkoop

Agnes Schrevelius

Agnes Schrevelius

Janneke Koppejan

Janneke Koppejan

Lisa van Zitteren

Lisa van Zitteren

Grote avonturen

beginnen klein

Altijd bereikbaar

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Je kunt bellen naar nummer 0113-503842. Wanneer er niet opgenomen wordt, hoor je een antwoordapparaat met het nummer van de dienstdoende verloskundige. Je kunt dit altijd bellen voor het maken van een afspraak, voor vragen of voor verloskundige hulp.